Jak se ke mně teď chovat po operaci hlavy

In file included from src/libslic3r/utils.cpp:39:
In file included from src/xsinit.h:38:
In file included from /System/Library/Perl/5.18/darwin-thread-multi-2level/CORE/perl.h:3476:
/System/Library/Perl/5.18/darwin-thread-multi-2level/CORE/pad.h:323:17: error: invalid suffix on
   literal; C++11 requires a space between literal and identifier
   [-Wreserved-user-defined-literal]
       "Pad 0x%"UVxf"[0x%"UVxf"] set_cur  depth=%d\n", \
            ^
            
/System/Library/Perl/5.18/darwin-thread-multi-2level/CORE/pad.h:323:27: error: invalid suffix on
   literal; C++11 requires a space between literal and identifier
   [-Wreserved-user-defined-literal]
       "Pad 0x%"UVxf"[0x%"UVxf"] set_cur  depth=%d\n", \
                 ^
                 
/System/Library/Perl/5.18/darwin-thread-multi-2level/CORE/pad.h:341:17: error: invalid suffix on
   literal; C++11 requires a space between literal and identifier
   [-Wreserved-user-defined-literal]
       "Pad 0x%"UVxf"[0x%"UVxf"] save_local\n",     \
            ^
            
/System/Library/Perl/5.18/darwin-thread-multi-2level/CORE/pad.h:341:27: error: invalid suffix on
   literal; C++11 requires a space between literal and identifier
   [-Wreserved-user-defined-literal]
       "Pad 0x%"UVxf"[0x%"UVxf"] save_local\n",     \
                 ^
                 
/System/Library/Perl/5.18/darwin-thread-multi-2level/CORE/pad.h:349:17: error: invalid suffix on
   literal; C++11 requires a space between literal and identifier
   [-Wreserved-user-defined-literal]
       "Pad 0x%"UVxf"[0x%"UVxf"] restore_local\n",    \
            ^
            
/System/Library/Perl/5.18/darwin-thread-multi-2level/CORE/pad.h:349:27: error: invalid suffix on
   literal; C++11 requires a space between literal and identifier
   [-Wreserved-user-defined-literal]
       "Pad 0x%"UVxf"[0x%"UVxf"] restore_local\n",    \
                 ^
                 
In file included from src/libslic3r/utils.cpp:39:
In file included from src/xsinit.h:38:
/System/Library/Perl/5.18/darwin-thread-multi-2level/CORE/perl.h:4257:37: error: invalid suffix on
   literal; C++11 requires a space between literal and identifier
   [-Wreserved-user-defined-literal]
 INIT("Use of uninitialized value%"SVf"%s%s");
                  ^
                   
/System/Library/Perl/5.18/darwin-thread-multi-2level/CORE/perl.h:4277:75: error: invalid suffix on
   literal; C++11 requires a space between literal and identifier
   [-Wreserved-user-defined-literal]
 INIT("Modification of non-creatable hash value attempted, subscript \"%"SVf"\"");
                                     ^
                                      
In file included from src/libslic3r/utils.cpp:72:
In file included from /usr/local/include/boost/log/expressions.hpp:26:
In file included from /usr/local/include/boost/log/expressions/formatters.hpp:24:
In file included from /usr/local/include/boost/log/expressions/formatters/named_scope.hpp:37:
/usr/local/include/boost/log/attributes/named_scope.hpp:376:37: error: too many arguments provided
   to function-like macro invocation
      named_scope::push_scope(m_Entry);
                  ^
/System/Library/Perl/5.18/darwin-thread-multi-2level/CORE/embed.h:448:9: note: macro 'push_scope'
   defined here
#define push_scope()      Perl_push_scope(aTHX)
    ^
In file included from src/libslic3r/utils.cpp:72:
In file included from /usr/local/include/boost/log/expressions.hpp:26:
In file included from /usr/local/include/boost/log/expressions/formatters.hpp:24:
In file included from /usr/local/include/boost/log/expressions/formatters/named_scope.hpp:37:
/usr/local/include/boost/log/attributes/named_scope.hpp:413:28: error: too many arguments provided
   to function-like macro invocation
  static void push_scope(scope_entry const& entry) BOOST_NOEXCEPT;
              ^
/System/Library/Perl/5.18/darwin-thread-multi-2level/CORE/embed.h:448:9: note: macro 'push_scope'
   defined here
#define push_scope()      Perl_push_scope(aTHX)
    ^
In file included from src/libslic3r/utils.cpp:72:
In file included from /usr/local/include/boost/log/expressions.hpp:26:
In file included from /usr/local/include/boost/log/expressions/formatters.hpp:24:
In file included from /usr/local/include/boost/log/expressions/formatters/named_scope.hpp:37:
/usr/local/include/boost/log/attributes/named_scope.hpp:413:17: error: variable has incomplete type
   'void'
  static void push_scope(scope_entry const& entry) BOOST_NOEXCEPT;
        ^
/usr/local/include/boost/log/attributes/named_scope.hpp:413:27: error: expected ';' at end of
   declaration list
  static void push_scope(scope_entry const& entry) BOOST_NOEXCEPT;
             ^
/usr/local/include/boost/log/attributes/named_scope.hpp:419:17: error: expected ')'
  static void pop_scope() BOOST_NOEXCEPT;
        ^
/System/Library/Perl/5.18/darwin-thread-multi-2level/CORE/embed.h:436:37: note: expanded from macro
   'pop_scope'
#define pop_scope()       Perl_pop_scope(aTHX)
                        ^
/System/Library/Perl/5.18/darwin-thread-multi-2level/CORE/XSUB.h:430:17: note: expanded from macro
   'aTHX'
# define aTHX     PERL_GET_THX
            ^
/System/Library/Perl/5.18/darwin-thread-multi-2level/CORE/perl.h:3195:47: note: expanded from macro
   'PERL_GET_THX'
#  define PERL_GET_THX        ((PerlInterpreter *)PERL_GET_CONTEXT)
                              ^
/System/Library/Perl/5.18/darwin-thread-multi-2level/CORE/thread.h:320:28: note: expanded from macro
   'PERL_GET_CONTEXT'
# define PERL_GET_CONTEXT   PTHREAD_GETSPECIFIC(PL_thr_key)
                ^
/System/Library/Perl/5.18/darwin-thread-multi-2level/CORE/thread.h:316:38: note: expanded from macro
   'PTHREAD_GETSPECIFIC'
#  define PTHREAD_GETSPECIFIC(key) pthread_getspecific(key)
                   ^
/usr/local/include/boost/log/attributes/named_scope.hpp:419:17: note: to match this '('
/System/Library/Perl/5.18/darwin-thread-multi-2level/CORE/embed.h:436:37: note: expanded from macro
   'pop_scope'
#define pop_scope()       Perl_pop_scope(aTHX)
                        ^
/System/Library/Perl/5.18/darwin-thread-multi-2level/CORE/XSUB.h:430:17: note: expanded from macro
   'aTHX'
# define aTHX     PERL_GET_THX
            ^
/System/Library/Perl/5.18/darwin-thread-multi-2level/CORE/perl.h:3195:27: note: expanded from macro
   'PERL_GET_THX'
#  define PERL_GET_THX        ((PerlInterpreter *)PERL_GET_CONTEXT)
                    ^
In file included from src/libslic3r/utils.cpp:72:
In file included from /usr/local/include/boost/log/expressions.hpp:26:
In file included from /usr/local/include/boost/log/expressions/formatters.hpp:24:
In file included from /usr/local/include/boost/log/expressions/formatters/named_scope.hpp:37:
/usr/local/include/boost/log/attributes/named_scope.hpp:419:17: error: C++ requires a type specifier
   for all declarations
  static void pop_scope() BOOST_NOEXCEPT;
        ^
/System/Library/Perl/5.18/darwin-thread-multi-2level/CORE/embed.h:436:37: note: expanded from macro
   'pop_scope'
#define pop_scope()       Perl_pop_scope(aTHX)
                        ^
/System/Library/Perl/5.18/darwin-thread-multi-2level/CORE/XSUB.h:430:17: note: expanded from macro
   'aTHX'
# define aTHX     PERL_GET_THX
            ^
/System/Library/Perl/5.18/darwin-thread-multi-2level/CORE/perl.h:3195:29: note: expanded from macro
   'PERL_GET_THX'
#  define PERL_GET_THX        ((PerlInterpreter *)PERL_GET_CONTEXT)
                     ^
14 errors generated.
error building src/libslic3r/utils.o from 'src/libslic3r/utils.cpp' at /System/Library/Perl/5.18/ExtUtils/CBuilder/Base.pm line 177.
FAIL

Bullshit faktor a jeho eliminace

V dnešním článku se budeme zabývat výsledky našeho výzkumného týmu, který dlouhodobě působí v malých i velkých firmách, v lokálním i mezinárodním měřítku, napříč obory. Objasníme si několik poznatků, jejichž pochopením můžete přispět k eliminaci bullshitu ve Vaší společnosti a současně dosáhnout harmonického pracovního vztahu se svými kolegy.

Faktor dysfunkce

Pomocí komplikovaných analýz zpracovaných podle ďábelských metodik nad impozantním vzorkem dat, dospěl náš výzkumný tým k poznání, že na každé nejvýše čtyři zaměstnance potřebujete v dnešní době jednoho zametače, který bude téměř výhradně opravovat jejich chyby, prezentovat nápravu zákazníkům (i dodavatelům), řešit problémy vzniklé činností těch čtyř lidí, atd.

Číst dále

Well Done, Little One

Dlouho jsem sem nic nenapsal. Ztratil jsem potřebu veřejně vyjadřovat svůj názor formou blogu a taky občas píšu jinam. Teď jsem si po sobě pár svých příspěvků přečetl a pobavilo mě, jak naivní jsem byl. A zároveň mi to dalo skvělou zpětnou vazbu – vidím kam jsem se posunul. Takže jsem se rozhodl, že to nebudu mazat, jak to dělají lidé, kteří se taky posunuli, ale za svoje mládí se stydí.

Číst dále

Jak rychle založit firmu

Dřív, zhruba tak před deseti lety, když jsem zakládal svoji první firmu, to trvalo několik dnů, v některých zvláštních oblastech naší země i týdnů. A stálo to kolem 20 tisíc.

Když jsem se konečně před dvěma dny rozhoupal, zjistil jsem, že největší problém je najít notáře, který si na vás najde čas co nejdřív. Jakmile ale dostanete půlhodinu notářova času, je to hračka.

Jak rychle lze založit firmu dnes?

Číst dále

Armagetron Advanced: A Safe Multiplayer for Kids

As many of you know, I have some kids. One day I was thinking about showing them a magic of the Internet multiplayer games. But I was sure they’re ready for Dooms, Quakes and such things. So, I set the priorities and requirements of the game to be:

 • non-violent: at least no blood, no shooting, stabbing and no chainsaw massacres
 • free: open source if possible, but try and buy at least
 • multiplatform: we had 2x Fedora, 1x CentOS, 1x Mac OS X, 1x Windows 7, 1x Windows 10
 • not obsolete: my time is not cheap and I really don’t want to solve issues instead of playing
 • many players: games for two players are not interesting enough

Tough rules, you might think. And after doing some research on this topic, I can’t agree more.

Číst dále

Druhotná rozhodovací paralýza

Co je rozhodovací paralýza víme. To je když si neumíme vzít spreadsheet, v němž si do jednoho sloupce dáme Pro, do druhého Proti, všechno si to sepíšeme a rozhodneme se.

Co je druhotná platební neschopnost víme také. To je když nemůžeme platit, protože nám někdo nezaplatil (tím pádem jsme švorce, ale není to tak úplně naše chyba).

Když se můžeme začít rozhodovat teprve potom, až se někdo jiný sám odváží rozhodnout, tomu říkám druhotná rozhodovací paralýza.

Shellmo RepWalker Heavy — první krůčky

Jak mnozí tušíte, pustil jsem se do tvorby robotů a dalších chytrých udělátek. Je to už nějaký ten pátek, ale nevěnuji tomu zase tolik času, aby to neslo plody. Tedy, zatím jsem nevěnoval.

Teď o víkendu se mi ale poštěstilo zužitkovat dosavadní zkušenosti a výsledkem je prototyp chodícího podvozku. Některé části jsou původní, jiné jsem musel vylepšit, aby se daly vytisknout na staré domácí tiskárně.

Číst dále