Finance

Životní pojištění

Historie

Přesné důkazy o existenci různých druhů životního pojištění máme už ze starověku, kde u kulturních národů vznikají rozmanitá sociální zařízení, která lze považovat za předchůdce majetkových a životních pojištění. Jsou dochovány zmínky o zájmových skupinách lidí, kteří se finančně zabezpečovali pro případy invalidity, úmrtí a pohřbů. V šestnáctém století se zrodilo životní pojištění, jak je známe dnes. První zaznamenaná životní pojistka byla uzavřena 18. června 1583. Tehdy pan Richard Martin uzavřel smlouvu na život Williama Gybbonse na období 12 měsíců na pojistnou částku 382 liber (pan Gybbons zemřel 9. června 1584).

Číst dále

Penzijní fondy, připojištění

Historie

Historie penzijních fondů v ČR sahá do února roku 1994, kdy byl vydán Zákon o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením. Tento zákon přinesl pojem penzijní fondy a odstartoval jejich boom, takže vzniklo 46 penzijních fondů různých kvalit.

Současnost

Dnes existuje v ČR pouze 11 penzijních fondů velkých finančních institucí, které pohltily zbylé fondy (několik penzijních fondů zcela zaniklo). Na konci minulého roku spravovaly prostředky 2,95 milionu účastníků v hodnotě přes 93,8 miliardy Kč, které byly zhodnoceny ročně v průměrů o 3,9 %. Trh penzijních fondů vedl PF České pojišťovny s téměř 771 tisícem účastníků a hodnotou spravovaných prostředků okolo 20 miliard Kč. Větší objem prostředků (přes 23 miliard Kč) spravovala česká dvojka, CREDIT SUISSE LIFE & PENSIONS PF pro cca 614 tisíc účastníků. Od roku 2001 nejlépe hospodařil penzijní fond ČSOB PF Progres, který dosáhl průměrně zhodnocení 4,53 % přičemž průměrná inflace dosáhla 2,63 %. Z výše uvedených čísel je patrné, že průměrný účastník penzijního připojištění má naspořenu částku cca 33 tisíc Kč.

Princip penzijního připojištění

Penzijní připojištění funguje jako klasické měsíční spoření, s tím rozdílem, že při uzavření tohoto typu spoření a při splnění zákonem stanovených podmínek je vyplácena penzijním fondem penze.

Číst dále

Stavební spoření

Něco málo o stavebním spoření, které nebude použito pro účely bydlení, ale jako prostředek získání bezpracného zisku.

Historie

Stavební spoření vzniklo na konci dvacátých let minulého století v Rakousku a Německu, kde velmi úspěšně funguje dodnes. V ČR nabízejí stavební spoření stavební spořitelny od dubna 1993 na základě Zákona 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb.

Současnost

Stavební spoření se v současné době těší v ČR velkému zájmu. Celkem mají stavební spořitelny uzavřeno více než 4,6 milionu smluv o stavebním spoření. Podle údajů stavebních spořitelen v letošním roce zájem o tuto formu střádání dále rostl, přestože stavební spoření ztratilo na přitažlivosti především díky snížení státní podpory a nízkým úrokovým sazbám. Proto se v ČR očekává v příštím roce pokles zájmu o stavební spoření.

Princip stavebního spoření

Účastník spoření se na počátku rozhodne, zda bude jen spořit nebo i žádat o úvěr a podle toho si vybere příslušnou variantu (tarif). Může se také stát, že klient v době sjednávání smlouvy není ještě pevně rozhodnut, a proto některé stavební spořitelny umožňují svým klientům požádat o změny i v průběhu spoření.

Číst dále

Vybrané nástroje peněžního trhu

Rozhodl jsem se podívat na zoubek některým nástrojům peněžního trhu (tedy na možnosti krátkodobé, s nízkou mírou rizika a relativně malými výnosy). Dnes jsem se zaměřil na stavební spoření, které nebude použito pro účely bydlení. Zítra budou předmětem mého zájmu penzijní fondyživotní pojištění snad ve všech možných dostupných formách. Quadrilogii uzavřou investiční fondy.

Ke všem těmto článkům musím poznamenat, že značnou část inspirace jsem čerpal v české legislativě, ale i na Internetu, odkud pochází několik odstavců textu. Mé poděkování tedy patří provozovatelům oborových serverů mesec.cz, finance.cz, fin.cz a několika dalším.
Zabrousil jsem i na několik dalších serverů, které si již nevybavuji, takže pokud jste provozovatelem některého z nich, stačí mě kontaktovat a jméno serveru bude po zásluze zveřejněno.